May 8, 2018 Ensiklopedia Sains Islami | Pustaka Pelangi

Penyakit Kaum Wanita

  Nabi Muhammmad saw bersabda: “Ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum akan aku lihat: kaum yang memiliki cambuk seperti ekor-ekor sapi yang mereka gunakan untuk mencambuk manusia (dengan semena-mena) dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, berlenggak-lenggok menggoda, kepala-kepala mereka seperti punuk onta yang meliuk-liuk. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan pula […]

Read more