November 16, 2017 Muhammad SAW Pejuang Kemanusiaan

Muhammad SAW Pejuang Kemanusiaan

Semua manusia sama di mata Allah Swt. seperti penjelasan yang ada di dalam buku Ensiklopedi Muhammad jilid Pejuang Kemanusiaan ini. Kesamaan manusia di mata Allah dibuktikan ketika shalat berjamaah. Semua Muslim menunaikan shalat di hadapan Allah dengan berdiri sejajar. Apabila seorang tukang sapu datang terlebih dahulu, dia akan menempati saf yang pertama. Sedangkan orang yang […]

Read more