September 26, 2014

Pesan Luqman kepada anaknya

Pesan Luqman
1. Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, pada waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, ‘ Hai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, sesungguhnya menyekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.(Luqman 13)
2. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik). (al-an’am: 82)
3. Dan rabbmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah selain kepada Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (al-isra :23)
4. (Lukman berkata), ‘ Hai anakku, sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau dilangit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Mahahalus lagi Maha Mengetahui.’(Luqman :16)
5. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (Luqman 17)
6. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi menyombongkan diri sendiri. (Luqman 18)
7. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (Luqman 19)
8. Dan hamba-hamba Rabb yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi denngan rendah hati.( al-Furqon :63)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *